Smutných zpráv o mizení vzácných druhů živočichů i rostlin je bohužel v poslední době víc než dost. Světová míra vymírání druhů je dnes až stokrát vyšší, než je průměr za posledních 10 milionů let. A my lidé na tom máme velký podíl. O to více je třeba si cenit úspěchů v ochraně přírody u jiných druhů, které se do naší přírody vracejí. Mezi tyto skvělé události patří i návrat vlků do našeho kraje po několika staletích. Bohužel se jedná zatím o několik málo jedinců na Broumovsku. Věřme, že se postupem času podaří těmto úžasným šelmám rozšířit po celém našem kraji. Tak jako jinde samozřejmě i u nás jejich návrat vzbuzuje též vášně, a to většinou neoprávněné, postavené na nedostatku informací a tom, že vlka mnohdy známe jen z Červené karkulky jako krvežíznivého pojídače babiček a malých holčiček. 

Jsou ale i reálné problémy, například občasné hospodárské škody na domácích zvířatech, které je samozřejmě nutné řešit. Tato řešení by ale měla být věcná a odborná, naopak by neměla vyvolávat zbytečnou hysterii. Velmi dobře lze třeba využít zkušenosti z návratu vlků do jiných oblastí. V tomto směru je třeba podpořit odborníky věnující se ochraně těchto šelem a zapojit je do diskuze. Podobně přenosné jsou i zkušenosti chovatelů hospodářských zvířat v jiných lokalitách, v nichž s vlky umějí žít a svá stáda zvládají zabezpečit. Nezapomínejme pro emotivnost celé diskuze na fakt, že návrat vlka má i celou řadu ekonomicky pozitivních důsledků, pomáhá například regulovat stavy silně přemnožené spárkaté zvěře a významně napomáhá ochraně lesa, brání šíření prasečího moru atd. Vlk je tu po staletí doma a do naší krajiny patří. Jen se podívejte na názvy mnoha obcí – máme tu třeba Vlčice, Vlčkovice nebo Vlkov. Věřím, že by kraj měl pomáhat návratu vlků a s ním spojené osvětě, na druhé straně samozřejmě i těm, pro které mohou tyto nové podmínky znamenat ekonomické škody. Rád tuto rozumnou debatu jakožto vystudovaný a roky praktikující krajinný ekolog aktivně podpořím. 

Martin Hanousek – náměstek primátora Hradce Králové a krajský zastupitel

Text vyjde v následujícím čísle krajského časopisu U nás v kraji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *