My, vedení Krajské organizace Zelených Královéhradeckého kraje, se připojujeme k výzvě poslancům a poslankyním, aby odmítli senátní návrh k novele zákona o národních pracích!

 

V našem krajském volebním programu jsme se zavázali, že budeme:

  • podporovat a rozvíjet cestovní ruch s respektem k přírodním hodnotám a kvalitě života obyvatel – nechceme podporovat masivní či likvidační stavby, které budou ničit ducha daného místa (genius loci);
  • zavázali jsme se rovněž, že budeme podporovat zapojení veřejnosti do diskuze s politiky a odborníky o záměrech majících významný vliv na životní prostředí.

Našli bychom i další závazky a priority, kterých se novela zákona týká, a které bychom nemohli po jejím schválení dodržet.

 

Ale nejde jen o dodržení politických závazků. Jako lidé žijící v České republice si vážíme zdravého prostředí pro náš život i přírodních hodnot. Chceme, aby zůstaly zachovány i dalších generacím alespoň tak, jak je tomu nyní. Chceme udržitelný rozvoj, který není jen prázdným slovem, k němuž se naši poslanci a senátoři zavázali v národních i mezinárodních úmluvách. Snoubí se v něm nejen ochrana životního prostředí, ale i kvalita života obyvatel. Tím, že dovolíme zničit naše národní parky, zásadním způsobem snížíme kvalitu života nejen v celé ČR, ale hlavně v regionech, které jsou úzce vázány na cestovní ruch. Kdo bude jezdit na místa, která vypadají jako všechna ostatní, nebo dokonce hůř, jsou vykácená, zastavěná a nezajímavá.

 

Dovolujeme si ocitovat ředitele Správy KRNAP, Ing. Jana Hřebačku, který se pro Ekolist* vyjádřil takto: „Největší průšvih je v tom, že Senát změnil navrhovaný cíl národních parků, kterým má být, tak jako všude ve světě, ochrana přírody, přirozených ekosystémů a přírodních procesů na většině území národního parku a nahradil ho „účelem“ zachovat charakteristickou středoevropskou krajinu a zajistit udržitelný rozvoj územně samosprávných celků (tedy obcí a krajů). Co je „charakteristická středoevropská krajina“? Já to vážně nevím. Smyslem ochrany je přeci chránit to unikátní, ne to, co je charakteristické, tedy běžné. Ne?“

 

Česká republika je malá země, ale má co nabídnout a to bychom si neměli sami svou ignorancí ničit! Pomozte zachránit naše národní parky! Pomozte zachránit Krkonoše! Podpořme společně s námi výzvu poslancům a poslankyním www.zachranmenarodniparky.cz.

 

 

 

*http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-hrebacka-budeme-mit-v-cesku-i-pristi-tyden-opravdove-narodni-parky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *