Vedení

Rada krajské organizace

Filip Pýcha
Předseda krajské organizace
tel.: 702 033 690 / e-mail: filip.pycha@zeleni.cz

Daniel Rufer
1. místopředseda
tel.: 602 289 510 / e-mail: daniel.rufer@zeleni.cz

Ing. Ivana Šnircová
2. místopředsedkyně
e-mail: ivana.snircova@zeleni.cz

Další členové Rady krajské organizace

Mgr. Martin Hanousek
tel.: 777 658 903 / e-mail: martin.hanousek@zeleni.cz

Michal Kudrnáč
e-mail: michal.kudrnac@mestonachod.cz

Hynek Kaplan
e-mail: hynek.kaplan@zeleni.cz

Krajská revizní komise

Petr Hrudka (předseda KRK) e-mail: petr.hrudka@zeleni.cz
Veronika Jašíková
Kristýna Ruferová

Zástupci v Republikové radě Strany zelených

Filip Pýcha – z titulu funkce předsedy krajské organizace / e-mail: filip.pycha@zeleni.cz
Barbora Kulichová – volená zástupkyně / e-mail: b.kulichova@email.cz

Krajský pokladník

Ing. David Antoš  
e-mail: david.antos@zeleni.cz

Transparentní účet Krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje2200436166/2010

Transparentní účet Krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje – spořicí: 2402478778/2010