Náš vrchlabský zastupitel Ivo Farský přednesl v den svátku svatého Václava na Sněžce memorandum s podtitulem Krkonoše bez Babiše a Zemana. Pro zájemce jej zvěřejňujeme v plném rozsahu.

„Sešli jsme se v den, kdy si připomínáme svátek sv. Václava, patrona České země. Podle kronikářů šlo o muže, který chtěl „žít v pravdě“ a přijetím křesťanské víry hlásal „lásku k bližnímu“. Jednalo se o člověka moudrého, odlišující věci důležité od nepodstatných, člověka mírného, nevyhledávajícího spory a konflikty, ale zároveň odvážného, jenž neváhal v čele vojska bránit myšlenky a hodnoty, na kterých vznikal první státní útvar na území dnešních Čech.

Vedle knížete Václava jsme na trůnu českých králů měli Václavů ještě několik. Od středověkých neohrožených bojovníků a válečníků, šikovných hospodářů, schopných diplomatů až po traumatizované neurotiky či cholerické opilce až po svobodomyslné dramatiky a donkichotské snílky na straně jedné a samolibé ekonomy, nekritické uctívače tržní ekonomiky, peněz a spotřebního způsobu života v našich novodobých dějinách na straně druhé. Jací jsou ti, kteří stojí v čele naší země dnes, třicet let od Sametové revoluce?

Současná doba nepřináší každý den jen nové výzvy, ale opakovaně nás staví před zásadní problémy směřování této země, ale i další možné existence člověka na této planetě. Politická situace v jednotli-vých částech světa a dopady lidské činnosti na životní prostředí a přírodu jako celek, nás staví před taková řešení, která budou vyžadovat dlouhodobou spolupráci, postavenou na vzájemné důvěře, odpovědnosti a vůli něco dělat. Synergický efekt může zafungovat pouze tehdy, budou-li překonány politické, náboženské a kulturní animozity, předsudky a klišé. A kde v tomto procesu bude místo České republiky, není z nynější politické konstelace zcela jasné.


Sešli jsme se zde – na nejvyšším místě České republiky – abychom vyjádřili svůj nesouhlas se slovy a činy nejvyšších představitelů naší země – s prezidentem republiky Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem.


Sídlo českých králů obývá už šestým rokem člověk, který si snad s výjimkou sebe sama neváží vůbec ničeho. Jeho samolibost a zahleděnost do sebe, vulgarizující výroky na adresy novinářů, politických protivníků a oponentů všeho druhu, chatrné zdraví a podivné existence, kterými se v minulosti i současnosti obklopuje, jsou důkazem toho, že tento člověk se nemůže stát tím, kdo sjednotí názorově rozdělenou zemi, která se stane platným členem skupiny zemí, usilujících o výše citovanou nápravu věcí. Jeho výroky a chování českou společnost naopak nadále rozdělují a radikalizují. Snad zlomyslnost, stařecká zlost nebo neurovegetativní demence vedou Miloše Zemana k tomu, aby zničil vše, co zde od listopadu 1989 na poli občanské společnosti vzniklo. Je člověkem, reprezentující navenek Českou republiku, ala zároveň obdivující Putinovu vládu, opřenou o ruské oligarchy, tajné služby a celosvětovou dezinformační kampaň, Donalda Trumpa s jeho okázalou ignorancí spole-čenských elit a čínský komunismus, postavený na kapitalistické výrobě a pošlapávání lidských práv opravdu tím správným reprezentantem demokratických hodnot, ke kterým se hlásili T.G. Masaryk nebo Václav Havel ? Miloš Zeman, fascinován mocí, usiluje o stejné postavení, jaké měli výše uvedení politici. Demokracie a svoboda nejsou pro Miloše Zemana hodnoty, ale překážky v jeho touze po absolutní moci.


Bezpáteřní podnikatelský konqistor, bývalý komunista a spolupracovník Státní tajné bezpečnosti Andrej Babiš, se hřeje na „politickém výslunní“ bez obav o svůj další osud. Trestní stíhání jsou díky likvidaci jeho odpůrců v řadách bezpečnostních složek, státního zastupitelství, soudů a vlivu prezi-denta zameteny pod koberec. Agent Bureš se tak těší velké podpoře veřejnosti, zmanipulované populistickými kroky jeho vlády a účinnou mediální masáží. Chemický Ali nadále úspěšně rozkládá a znevěrohodnocuje demokratické instituce, úspěšně intoxikuje důvěru občanů v nezávislou justici a mění tak Českou republiku ve firmu, o jejíž anonymní akcie se podělili Andrej Babiš, Miloš Zeman, komunisté a SPD Tomia Okamury. Výsledky posledních prezidentských a parlamentních voleb „jasně rozdaly karty“, jak s oblibou tandem Zeman-Babiš neustále omílá. Jen nám jaksi pozapomněli sdělit, že se hraje s poněkud „cinknutými kartami“ a podle pravidel, která během hry neustále mění ve svůj prospěch. A co, že je ve hře ? Nic menšího, než budoucnost této země.


Při obou posledních volbách řada našich spoluobčanů nevolila rozumem ani srdcem, ale rukama umaštěnýma od koblih a předvolebního guláše. Podle toho to také dopadlo. „Vše, co se stalo, stát se muselo.“ Neberme to jako fatální debakl, ale jako fakt, který měl nějaké důvody a příčiny. Je pouze na nás, jak se s touto situací vyrovnáme. Spálením červených trenýrek a zastavením vyšetřování kauzy Čapí hnízdo nic neskončilo. Naopak. Postavit se zlu není zločin. Alespoň ne tady a teď. I proto jsme tady a teď, abychom řekli, co nám vadí a s čím chceme začít něco dělat. Pokojné demonstrace politickou situaci nezmění. Už nestačí „vědět, rozumět a být.“ Je potřeba konat.

Co tedy chceme? Nic menšího než slušného prezidenta a předsedu vlády, kteří budou bránit svobodu a demokratické hodnoty, reprezentovat Českou republiku jako platného člena EU, Severoatlantické aliance, suverénní stát, stojící na občanských svobodách a demokratických hodnotách. Chceme, aby Česká republika opět zaujala místo a postoje, kterými se prezentovala světu v 90.letech minulého století, kdy hájila právo na svobodu slova a kritizovala země, potlačující lidská práva. Chceme se vrátit k  cestě, na konci které nás nečeká trvalý ekonomický růst, ale svoboda, demokracie a ochrana životního. Chceme na Pražském hradě, ve vládě, Poslanecké sněmovně, Senátu a na všech úrovních samosprávy občany čestné, odpovědné, usilující o dobré jméno České republiky. Politiky, kteří umí a chtějí říkat, co si myslí. Politiky, kteří dělají, co říkají. A politiky, kteří tím, co dělají, také opravdu jsou. Politiky, pro které pravda není vyprázdněným pojmem, obchodovatelnou komoditou, akcií na „politické burze“. Chceme, aby pravda byla opět kategorií, která nemá „padesát odstínů šedi, kterou si nelze beztrestně přizpůsobovat, upravovat nebo privatizovat. Chceme, aby všichni budoucí prezi-denti, premiéři a politici pravdu říkali, ctili ji a bránili, i když není vždycky příjemná a umí být bolestivá a zraňující.


Chceme na všech úrovních státu lidi chytré, ale ne vychytralé, lidi slušné, ale ne bez názoru, lidi odvážné, ale ne hazardéry, lidi upřímné, ale ne neomalené, lidi s vizí a vlastním názorem, ale ne populisty a lidi spojující, propojující a stmelující, ne rozdělující štváče a věčné kritiky všeho a všech.

Jací chceme být my?

Aktivní. Opustíme „šedou zónu politického spektra“ a začneme se aktivně vyjadřovat ke společenskému a politickému dění v naší zemi.
Spojující. Založíme spolky, kluby a uskupení, kde se můžeme společně potkávat.
Odvážní. Vystoupíme z bezpečí virtuálního světa sociálních sítí a „půjdeme s kůží na trh“. Začneme bránit svobodu a demokratické principy nejen slovy.
Komunikující. Budeme se více zajímat o druhé, hovořit s lidmi, kterých se chceme na jejich odlišné názory více ptát, než je přesvědčovat.
Chápající. Budeme více přemýšlet než hovořit a zkoumat hlubší důvody, příčiny a důsledky slov, činů a chování lidí kolem nás.


Odmítáme politiky spojené s komunistickou stranou, StB a divokou privatizací, populisty a xenofoby, oligarchy, bezohledné solitéry, lháře, zloděje, falešné proroky i mocí zaslepené hlupáky. S takovými politiky nechceme být společně v jedné zemi. Protože nehodláme naši zemi opouštět a stát se novodobými exulanty a tito politici také neodejdou ze svých funkcí a pozic z vlastní vůle, rozhodli jsme se nepustit je do svých domovů, aby zde nemohli šířit své lži, polopravdy a zvrácené názory. Našimi domovy nechápeme pouze „čtyři stěny“, které nás chrání před zimou a nepřízní počasí, ale místo, kde nás obklopují naši blízcí, příběhy a vzpomínky. Naším domovem je také místo, kde žijeme, prostředí, které nás obklopuje, ovlivňuje a formuje.


Vyzýváme proto naše spoluobčany – žijící na území Krkonoš – místní starosty, zastupitele, volené politiky a funkcionáře, aktivní občany a veřejnost: „Nenechme si toto místo kontaminovat jedovatými slovy a myšlenkami mstivého, zapšklého starce a bezpáteřního oligarchy, bažícího po majetku a moci. Udělejme vše, co je v našich silách, aby jejich slova, myšlenky a poselství nepronikly do našich domovů, myšlenek a srdcí. Postavme se aktivně proti tomu, aby nejen virtuálně prostřednictvím médií a moderních technologií, ale i fyzicky šířili toto zlo v krkonošských obcích, vesnicích a městech. Začněme vedle přírody našich nejvyšších hor chránit také svobodu, demokracii, pravdu, slušnost. Nedopusťme, aby se zlo beztrestně šířilo údolími a úbočími našeho krásného koutu České republiky, protože „ k vítězství zla stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ Uzavřeme proto Krkonoše nejen názorům těchto politiků, ale i jejich fyzické přítomnosti!“


„A tentokrát pánové Zemane a Babiši naše nové pevnosti, chránící svobodu, demokracii a Krkonoše bez boje neopustíme!“


P.S.: „Není důležité, jak to dopadne, ale aby to dávalo smysl.“ Václav Havel


Ivo F.Farský – Krkonošská kavárna Vrchlabí
Sepsáno v Hořejším Vrchlabí a přečteno na vrcholu Sněžky dne 28.září 2019

Poznámka „pod čarou“:
Výše uvedené myšlenky jsou plně recyklovatelné a volně k šíření.
A všichni, kdo vědí „jak to dělat lépe“, ať to tak dělají. 🙂 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *