Veřejné finance – odpovědný stát – veřejné zakázky

Zelení chtějí odpovědný stát a v něm odpovědné a hospodárné využívání veřejných prostředků. V dnešní době je to nemožné bez znalosti veřejných zakázek, které jsou (bez přehánění) všude.  Chceme rychlejší stavbu silnic? Nebo raději architektonickou soutěž na nový most? Nebo úpravu parku? Nepůjde to bez veřejné zakázky.

Už skoro rok platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Na jedné straně přinesl zadavatelům větší volnost, na druhé straně větší odpovědnost.   Pro průběh veřejné zakázky je obzvlášť důležité umět správně napsat zadávací podmínky, a to hlavně v případě, že se hodnotí kvalita plnění. Právě zde je nutné zadavatelům vyjasnit pravidla a dát mantinely, což může nejlépe Ministerstvo pro místní rozvoj, které je odborným garantem a metodikem v této oblasti.  Pokud by Zelení dosáhli na post ministra MMR, bude nutné zvládat i gesci veřejných zakázek. V opozici pak v Poslanecké sněmovně mohou Zelení upozornit hlavně na problémy a úskalí při novelizaci zákona nebo souvisejících předpisů.

Protože se ve veřejných zakázkách pohybuji od roku 2001 a zažila jsem v praxi už 4 zákony z oblasti veřejných zakázek, můžu srovnávat. V rámci veřejných zakázek jsem navíc působila jak na straně zadavatelů, tak i na straně dodavatele. Veřejným zakázkám tedy neunikneme a je důležité, aby této oblasti rozuměli zejména politici – všichni, od nejvyšších správních a státních orgánů, po obce.  A je naprosto nezbytné, aby právo veřejných zakázek správně aplikovaly a zakázkám rozuměly především vrcholné orgány moci výkonné a zákonodárné. Když Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož právníci vytvořili nový zákon o zadávání veřejných zakázek, dostane pokutu za zadávací řízení, protože porušilo zákon, nevypadá to důvěryhodně – viz např. zakázky na provoz Národního elektronického nástroje (NEN) – https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1973-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-porusilo-zakon-pri-vyvoji-narodniho-elektronickeho-nastroje.html, http://files.nenen.cz/200000068-ae008aef96/418668800_0_rozhodnuti.pdf.

A kdyby dnes Karel IV. stavěl kamenný most přes Vltavu, neobešel by se minimálně bez dvou veřejných zakázek: na projekt a na stavební práce.  A na projekt by pravděpodobně vypsal architektonickou soutěž o návrh…    

Olga Ulrichová –  kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Stranu zelených v Královéhradeckém kraji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *