Vláda ČR a Ministerstvo zemědělství v současné době začaly s přípravou stavby velké nádrže Zdobnice – Pěčín, která prý má být pro náš kraj spásou z hlediska boje proti suchu a k zajištění dostatku pitné vody.

Téma sucha a zajištění zdrojů pitné vody je pro Zelené jedním z prioritních a vnímáme ho jako závažné. Budování přehrady na Zdobnici však odmítáme jako velmi nákladné, ne zcela účinné a také přírodu silně devastující. Vláda a především Ministerstvo zemědělství uchopilo boj s následky sucha přesně za opačný konec – přehradou, která má zničit jedny z nejcennějších partií Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

Jako Zelení budeme prosazovat, abychom se místo stavby přehrad věnovali celé krajině a vyčerpaly všechna přírodě blízká řešení i ta technická, která přírodu nepoškozují. Podpoříme proto realizaci opatření na zlepšení zadržování vody na zemědělské půdě i v lesích. Podpoříme finančně i legislativně obnovu tůní, malých vodních nádrží, lužních lesů, nivních luk a revitalizaci regulovaných vodních toků. Potřebujeme totiž zadržet vodu v celé ploše krajiny, nikoliv jen v místě přehrady.

Budeme prosazovat, aby správa a provozování vodovodní infrastruktury byla opět převedena do veřejných rukou (obcí, krajů, státu). Klíčovým opatřením k zajištění dostatku vody, které budou Zelení podporovat, je propojování vodárenských soustav.

Současný systém mnoho provozních společností a vyvádění zisků mimo hranice ČR je neudržitelný. Maximum prostředků by naopak mělo být zpět investováno do rozvoje a údržby vodovodů a péče o vodní zdroje. Také by měla být zajištěna jednotná a garantovaná správa hlavní páteřní sítě vodovodů, aby v případě výpadku dodávek v jedné oblasti mohla být voda přečerpána z míst, kde bude vody dostatek. Zelení budou prosazovat moderní řešení, která respektují přírodu a krajinu a která zajistí obyvatelům jistotu dostatku pitné vody i v období klimatických změn.

Martin Hanousek – krajský zastupitel, kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Stranu zelených v Královéhradeckém kraji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *