Estetické hledisko bylo dlouho hlavním a jediným kritériem při plánování i údržbě veřejné zeleně. Obyvatelé si často stěžovali na přerostlé trávníky, a tak se frekvence sekání zvýšila při honbě za ideálem anglického golfového hřiště. Ty se v posledních suchých letech měnily na prašné stepi, zvláště pak na sídlištích. S probíhající klimatickou změnou a drastickým poklesem biodiverzity je nutné koncepci údržby přizpůsobit.

Světové metropole a už i menší města vyhlašují stav klimatické nouze a chápou nezastupitelnou roli zdravé městské zeleně pro udržitelnost kvalitního veřejného prostředí. Zelení v Trutnově spolu s opozičními zastupiteli rozpoutali na toto téma veřejnou diskuzi formou petice. Autorka petice, Ivana Šnircová, v ní píše: „My obyvatelé Trutnova, zvláště pak my, kdo žijeme na sídlištích, žádáme touto peticí Technické Služby Trutnov (TST), aby upravily koncept údržby travnatých ploch a v době, kdy bojujeme s dlouhodobým suchem, prašností z narůstající dopravy a devastujícím úbytkem hmyzu, přestaly se sekáním trávníků až na hlínu. Požadujeme, aby se po dohodě s odbornou veřejností zavedlo takzvané zónové (mozaikové) sekání a aby se vytipovaly lokality vhodné pro osev luční směsí. Chceme žít obklopeni kvalitním veřejným prostorem a žádáme, aby se prostředky, které z našich daní plynou do údržby zeleně, nakládaly smysluplně.“

V reakci na petici, vydalo město Trutnov prohlášení o plánovaných úpravách, které jsou dobrým začátkem, ale zdaleka nebudou stačit. V Hradci Králové se stejnému tématu věnuje zelený náměstek primátora Martin Hanousek a v reportáži pro TV Seznam říká: „Myslím, že bychom měli najít nějaký kompromis a vytipovat lokality, kde se nebude sekat tak intenzivně, úplně na hlínu a na prach, a kde necháme porost lučního charakteru nebo s kvetoucími rostlinami. To je dobré pro klima a hlavně pro zlepšení biodiverzity. I porosty ve městě mohou mít velmi významnou roli k tomu, aby hmyz vůbec zůstal a přežil v naší krajině.“

Dalším důležitým krokem, který Martin Hanousek v Hradci Králové chystá společně s technickými službami je omezení a ideálně úplné ukončení používání glyfosátů (obchodní název Roundup) a herbicidů obecně. Ekologičtější varianty přitom existují – spočívají například v ošetřování ploch pomocí horké vody.

Inspirací v údržbě městské zeleně nám může být například švýcarský Curych. No řekněte, nevypadá to krásně?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *