Povodí Labe by podle informací přinesených Českou televizí rádo pokračovalo v přípravách projektu přehrady Pěčín na řece Zdobnici v Orlických horách. Doufali jsme, že tomu megalomanskému betonářskému projektu, který by zničil jednu skutečně krásnou lokalitu (vážně, jeďte se tam někdy podívat) už odzvonilo. Očividně nás ale čeká ještě spousta práce. 

Více k tomu říká Martin Hanousek, náměstek primátora Hradce Králové, krajský zastupitel a první místopředseda naší krajské organizace:

Zásobování pitnou vodou je a bude zcela klíčovým tématem, kterému v současné době klimatických změn musí společnost věnovat zcela zásadní pozornost. Celý příběh vodní nádrže Zdobnice – Pěčín ukazuje, jak bychom k řešením přistupovat neměli. Jsme v 21. století a měli bychom fungovat i v duchu moderní evropské legislativy v oblasti plánování péče o vody, která respektuje hodnoty ochrany přírody a krajiny. Klade důraz na zachování a zlepšení stavu vodních útvarů i v jejich morfologickém a ekologickém stavu. Vždy bychom měli vyčerpat všechna přírodě bližší řešení, včetně řady technických opatření, než se rozhodneme stavět přehrady. Některá místa jsou pak tak jedinečná a cenná, že bychom je měli navždy z úvah o stavbě přehrad vypustit. Zdobnice – Pěčín je jedním z těchto míst.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *