Zelení chtějí referendum k výstavbě hypermarketů v Náchodě

Minulý týden bylo zahájeno územní řízení na stavbu obřího obchodního centra v areálu bývalé textilky Tepna. Skupina místních obyvatel se s hypermarketem v centru města nechce smířit a začíná sbírat podpisy pro místní referendum. Jeho cílem je zavázat město k tomu, aby v územním řízení se stavbou hypermarketů nesouhlasilo. V případě, že by měl současný majitel zájem pozemky za rozumnou cenu prodat, město by je podle autorů petice mělo koupit.

„Podpisem této listiny vyjadřujeme nesouhlas s výstavbou obchodního centra v areálu bývalé Tepny. Přejeme si, aby byl tento pozemek využit lépe, tak, jak odpovídá jeho poloze v centru města“, začíná preambule navrhované petice. Autoři v ní chtějí zavázat město ke koupi pozemků v případě, že majitel bude ochoten prodat je za obvyklou cenu. „Jsme přesvědčeni, že vlastnictví města by bylo nejlepším řešením. Pro celé území by bylo možné zpracovat podrobný regulační plán a poté by se mohlo po menších částech opět nabídnout investorům. Tentokrát by ale bylo od začátku jasné, co a za jakých podmínek se může v této lokalitě stavět. Dostavba celého území by asi byla záležitostí na delší dobu, třeba i na 10 let, ale není důvod v tomto ohledu spěchat. I v minulosti se města rozrůstala postupně a v delším časovém horizontu“, uvádí bývalý člen náchodského urbanistického týmu, architekt Viktor Vlach. „Pro město by to navíc mohla být nakonec i dobrá investice, byť by se vložené finance do městské pokladny vrátily až později“.

V územním řízení by podle navrhovatelů referenda mělo město trvat na dodržení územního plánu. Areál Tepny je zde veden jako „Smíšené území centrální“ a zástavba v této kategorii nemá být monofunkční, má mít smíšený ráz a má sloužit především pro městské integrované bydlení. V Souhrnné průvodní zprávě územního plánu se pak k prostoru v centrální části Náchoda uvádí: „Z hlediska urbanistické kompozice je třeba stabilizovat městský půdorys především v centrální oblasti a uplatnit zde důsledněji blokovou zástavbu s tradičním systémem ulic a náměstí při dostavbě a přestavbě území.“ A právě bloková zástavba s tradičním systémem ulic by měla být v územním řízení hlavním městským požadavkem. „Usilovali jsme o to, aby usnesení v tomto duchu přijalo náchodské zastupitelstvo, byli jsme ovšem neúspěšní a proto nám nezbývá, než se obrátit na náchodské občany“, vysvětluje druhou otázku referenda učitel náchodského gymnázia a bývalý zastupitel Jan Ježek.

Spolek Sbor dobrovolných občanů se přihlásil i do probíhajícího územního řízení a k projektu obchodního centra bude vznášet řadu námitek. „Kromě nesouladu s územním plánem budeme namítat především neúnosné dopravní zatížení. Náchod je již teď daleko za hranicí svých dopravních kapacit a další navýšení dopravy až o 4 000 automobilů denně může ve špičkách znamenat naprostý kolaps“, obává se důsledků plánovaného obchodního centra zastupitel Michal Kudrnáč. „Jsme proto připraveni udělat vše pro to, aby příslušné úřady plánovaný hypermarket nepovolily. Nabízíme pomoc místním obyvatelům, kterým hrozí, že jim budou prakticky pod okny jezdit kamiony se zásobováním. Spolupracujeme s řadou odborníků, právníků zaměřených na územní řízení, dopravních specialistů i přírodovědců“, doplňuje.

Pro to, aby bylo referendum vyhlášeno, je nyní třeba získat zhruba 2 000 podpisů náchodských občanů. Referendum se pak může konat samostatně, nebo spolu s jinými volbami. „Ideální by bylo, kdyby se referendum stihlo spolu s podzimními komunálními volbami. Pokud se ale podpisy nepovede sesbírat do tohoto termínu, může být vyhlášeno i samostatně. Věříme, že obchodní centrum nakonec územní povolení nezíská a majitel se tak přikloní k prodeji celého areálu do rukou města za rozumnou finanční částku“, uzavírá člen petičního výboru Oldřich Zelený.

 

V Náchodě,17. 6. 2014                                                                    Michal Kudrnáč, Sbor dobrovolných občanů

 

Kontakty:     Michal Kudrnáč, tel.: 608 581 321, mail: michal.kudrnac@gmail.com

Mgr. Jan Ježek, tel.: 775 147 688, mail: jan.jezek@mestonachod.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *