Ještě těsně před volbami bychom se chtěli podělit o pár momentů z kampaně

FB01

Máme nejtransparentnější kampaň – Otevřenost jen nekážeme, ale chováme se tak

Dle monitoringu volebních kampaní, kterou dělá Transparency International, máme nejtransparentnější kampaň ze všech stran viz:http://www.transparentnivolby.cz/podzim2016/

U studentů bychom to vyhráli – i ty přijď volit o generaci lepší politiku 🙂

Organizace Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách uspořádala krajské volby ve školách. V Královéhradecké kraji by u studentů zvítězila naše koalice 🙂

https://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/STUDENTSKE_VOLBY/SV_2016_vysledky_fin.pdf

Podporujeme zákony prosazované Rekonstrukcí státu

Rekonstrukce státu oslovila všechny kandidáty na hejtmany a hejtmanky s otázkami, aby vyjádřili svůj postoj ke dvěma zákonům – zákonu o registru smluv (zda má kraj a jeho podniky řádně zveřejňovat smlouvy, zda jsou potřebné výjimky z povinného zveřejňování – a k rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (zda má dopadat i na kraje a jejich podniky či ne). Lídr naší kandidátky Martin Hanousek podporuje rozšíření působnosti NKÚ i to, aby zákon o zveřejňování smluv dopadal i na Kraje a krajské podniky.

Máme nejpodrobnější a nejkvalitnější volební program

Řada kandidujících stran nemá žádný krajský volební program, nebo pouze pár propagačních hesel. Piráti a Zelení volebnímu programu a plánu pro Královéhradecký kraj věnovali velkou pozornost. Volební program najdete na: http://piratiazeleni.cz/program

Jak volit? A co preferenční hlasy?

V krajských volbách vybíráme jednu stranu – jeden lístek. Na volebním lístku ale máte možnost zakroužkovat pořadové číslo u maximálně 4 kandidátů, kterým tak dáte preferenční hlas. Pokud tento kandidát dostane více jak 5% hlasů pro danou stranu, posouvá se pořadím nahoru. Podrobněji k volbě v obálce s hlasovacími lístky nebo zde: http://www.mvcr.cz/soubor/informace-o-zpusobu-hlasovani-5076800-doc.aspx

Prohlédněte si krátká videa, na našem novém youtube kanálu:

Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *